Es creu que es va crear cap al 2637 A.C. aprox., i se li atribueix a l’Emperador Amarillo.Es popular a tot el món pels signes del zoodiaco, el nom d’aquests signes ve determinat pel nom de la constel·lació en la qual estigui el sol cada mes.El inici de l’any xinès depèn de l’entrada del sol a la constel·lació de Peixos quan es dóna la primera lluna nova.
El calendari xinès és de tipus lunisolar, integra tant la revolució de la terra al voltant del sol com el moviment de la lluna al voltant de la tierra.Los mesos són lunars, això vol dir que el 1r dia és el de lluna nova i el 15 el de lluna plena.

(Jié Qì) són els termes solars del calendari, aquests períodes expressen la influència de la vida a la terra i representen la visibilitat del temps.

Per aquest calendari l’any es divideix en 24 períodes, d’uns 15 dies cada un d’ells.

És utilitzat en Medicina Xina, per saber el tipus d’energia que regeix en cada moment del dia, setmana, mes, estació, i utilitzar-la per afavorir els nostres desequilibris energètics.